Jdi na obsah Jdi na menu

Výjezd - orkán 29. 10. 2017

29. 10. 2017

V nočních pátečních hodinách jsme obdrželi od HZS JMK informaci, že se na Českou republiku žene vichřice, a že byl vydán ČHMÚ na neděli extrémní stupeň nebezpečí. Z tohoto důvodu jsme dostali pokyn k neprodlenému připravení veškeré techniky, zajištění osob s oprávněním obsluhovat řetězové motorové pily a připravit celý systém výjezdu „ochrany obyvatelstva“, pro který je naše jednotka předurčena v rámci JMK. Vzhledem k tomu, že ve večerních hodinách probíhal výcvik, byly tyto práce provedeny již ten večer. Dále byl připraven rozpis obsazení pohotovosti na tři následující dny, aby byl do 5 minut po vyhlášení poplachu zabezpečen první výjezd vozidla s posádkou (standardně 10 minut).

Tak jak avizovala prognóza, v neděli ráno udeřil silný vítr a naší jednotce byl vyhlášen požární poplach. Celkem byla jednotka vyslána k 10 zásahům, z nichž 5 bylo na území naší obce. Ve zbrojnici byly po prvním poplachu připraveny 3 družstva, tedy 13 hasičů, kteří se v průběhu dne střídali. Systém výjezdu jsme se snažili určovat tak, aby vždy na základně zůstalo jedno družstvo připraveno.

Pád několika stromů pod Okrouhlou byl první výjezd, který jsme řešili. V lokalitě Horka bylo přes celou cestu spadeno několik stromu. Cesta byla zcela neprůjezdná. Oznámení obdržel telefonicky velitel jednotky od několika spoluobčanů, kteří nemohli projet vozidlem. Stromy byly rozřezány a odklizeny mimo komunikaci.

Druhý zásah byl oznámen hasičům přímo na zbrojnici. Jednalo se o spadenou keramickou krytinu ze střechy rodinného domu. Jednotka provedla sundání uvolněných tašek a za pomocí jedno řemeslníka z obce byla střecha opravena.

Třetí zásah byl opět odstranění stromů na cestě do Boskovic, tentokrát nad Hrádkovem. Jednotka byla dále poslána na odklizení popadaných větví na křižovatku k Novibře.

Po příjezdu vozidla na základnu byla jednotka vyslána na Kořenec na odstranění spadlých stromů. Abychom se dostali na Kořenec, museli bychom prořezat několik stromů v lese za Benešovem. To by nebyl až takový problém. Vzhledem k tomu, že foukal silný vítr, padali přes cestu a v okolním lese další stromy, práce by byla extrémně nebezpečná. Proto se velitel rozhodl cestu nechat uzavřít a kontaktovat kořeneckou jednotku, aby strom, ke kterému byla naše jednotka vyslána zkontrolovala, zda není na místě někdo zraněný a zda snese odstranění odkladu. Vše bylo v pořádku. Po nahlášení situace na KOPIS HZS JMK a SUS JMK jsme se vrátili na základnu. Na spadané stromy ke Kořenci jsme byli vysláni až téměř v noci, kdy již nebyl tak silný vítr a situace na místě nebyla tak nebezpečná.

Největším a technický nejnáročnějším zásahem byl zásah na boskovickém Zámeckém skleníku. Tam vítr odnesl část střechy. Bylo nutné zajistit zbývající část a zbytek střechy zaplachtovat a tím minimalizovat následné škody. Naše jednotka je dlouhodobě cvičena na tento typ zásahu má také nezbytné vybavení. Na místě již zasahovali dobrovolní a profesionální boskovičtí hasiči. Po domluvě se zástupci města nám bylo místo předáno a

místní hasiči odjeli řešit jiné události. Na místě tak zůstala jen naše jednotka, jednotka z Jabloňan a pracovníci technických služeb s výškovou technikou. Práce trvala 3 hodiny. Na místě zasahovali dvě naše družstva.

Během našeho zásahu v Boskovicích, třetí družstvo na Okrouhlé bylo provizorně opravovat střechu na dalším rodinném domě a odstraňovalo spadené stromy v horní části obce a lokalitě Melkov. Mimo těchto evidovaných zásahů jsme dále na pokyn řídícího důstojníka HZS JMK zajišťovali stravu pro profesionální hasiče ze zásob pro ochranu obyvatelstva, kterou spravujeme. Během celého dne jsme opravovali několik okapů a okapových říms na soukromých i obecních budovách, pomáhali se zajišťováním zařizovacích předmětů na staveništích a odklízeli drobné předměty z komunikací.

Do celodenních zásahů bylo zapojeno celkem 13 hasičů, všechny tři naše vozidla, přívěsný vozík na ochranu obyvatelstva a všechny motorové pily. Při zásahu se nestalo žádné zranění, spotřebovány nebo zničeny byly jen drobné technické prostředky. Zásahy v těchto extrémních podmínkách jsou velmi náročné a nebezpečné. To, jak profesionálně tento den naši hasiči zvládli, přisuzuji jejich dobré vycvičenosti, jejich ukázněnosti, odborným znalostem a také kvalitním ochranným prostředkům, kterými jsou vybaveni. Ve vztahu k současným svěřeným prostorám a rozsahu události jsme opravy a přípravu na další zásahy dělali provizorně v jednotlivých garážích a venku, v klubovně jsme sušili promáčené oblečení, hygienu a stravování jsme prováděli v hospodě.

Největší problém po celý den byl v komunikaci s operačním střediskem. Celý den kolísal telefonní i radiový signál. Jediným způsobem v některých chvílích, jak vyslat jednotku k zásahu, byla jen siréna a předpoklad, že někomu z členů dojde oznamovací SMS. Celkem v JMK k 21. hodině bylo evidováno 815 řešených nebo již vyřešených událostí. Jedná se o rekordně vysoký počet událostí v takto krátkém čase. Nejčastěji šlo o odstraňování stromů (536x) nebo odstraňování nebezpečných stavů (střechy, billboardy, komíny, hromosvody aj.) a to ve 271 případech. V okrese Blansko bylo celkem 116 událostí.

Zásahů se zúčastnili:

Milan Tlamka, Jiří Vít, Lubomír Celý, Miroslav Juřík, Miloslav Mareček, Alois Krejčíř, Petr Kužel, Ladislav Antl, Pavel Mikulášek, Josef Kadlec, Josef Tichý, Radim Menšík, Jiří Veselý

Všem zasahujícím patří obrovský obdiv a poděkování. Fotografie je možné shlédnout na www.hasiciokrouhla.estranky.cz.

30. října 2017, Ing. Milan TLAMKA – velitel jednotky hasičů Okrouhlá

 

Náhledy fotografií ze složky Výjezd - orkán 29. 10. 2017