Jdi na obsah Jdi na menu

O jednotce

Zásahová jednotka hasičů obce Okrouhlá

img_20240211_135319.jpg

 

JSDH Okrouhlá byla do roku 2007 jednotkou požární ochrany, která je z hlediska plošného pokrytí zařazena do kategorie JPO V. V praxi to znamená, že do tohoto roku byla jednotka předurčena hlavně jen pro zásahy na svém katastrálním území. V roce 2008 byla přeřazena do kategorie JPO III/1. V prvním stupni poplachu zasahuje ve své obci, ale i v obcích Benešov, Kořenec, Žďárná, Vratíkov a Hrádkov. V zásahové jednotce obce Okrouhlá je v roce 2023 celkem 25 hasičů. Velitelem jednotky je Milan Tlamka. 

 

Seznam členů jednotky k 12.5.2024

img-20240512-wa0024.jpg

Fotografie v plném rozlišení

 

Jméno  Funkce Odborné školení Nositel DT
Milan Tlamka  velitel jednotky TSŘ, T - CHS, T - TS, T - SP,  T - OOB, ST, MP Ano
Lubomír Celý velitel družstva - zástupce VJ V40, T - STS, MP Ano
Matěj Menšík  velitel družstva  V40, S40, MP, T - OOB, zdravotník Ano
Kamil Polívka  velitel družstva  zdravotník, lezec, V40, ST, MP Ano
Jiří Vít velitel družstva  T - TS, V40, lezec, MP Ano
Miroslav Juřík  strojník  T - OOB, S40, MP Ano
Petr Polák  strojník S40 Ano
Alois Krejčíř  strojník  ST Ano
Miloslav Mareček  strojník  T - OOB, S40, MP Ano
Luděk Pukl strojník  S40 Ano
Josef Tichý  strojník  T - OOB, S40 Ano
Vladimír Antl  hasič    Ne
Josef Kadlec  hasič  MP Ano

Bohumil Kovář 

hasič    Ne
Petr Kužel  hasič   T - OOB Ano
Petr Laštůvka  hasič    Ano
Adam Mikulášek  hasič  zdravotník  Ano
Pavel Mikulášek  hasič   Ano
Petr Novotný  hasič    Ne
Petr Sekanina  hasič   Ne
David Staněk  hasič  zdravotník Ano
Zdeněk Sychra  hasič   Ne
Michal Štarman  hasič  zdravotník Ano
Jiří Veselý  hasič MP Ne
Vojtěch Vít  hasič    Ano

Vysvětlivky: 

TSŘ - Takticko-strategické řízení

T - CHS - Technik chemické služby

T - TS - Technik technické služby

T - SP - Technik spojové služby

ST - Strojní služba

T - STS - Technik strojní služby

V40 - Velitelský kurz pro JSDH

S40 - Strojník pro JSDH

T - OOB - Technik ochrany obyvatelstva 

MP - Obsluha motorových pil

 

Členové zásahové jednotky hasičů obce absolvují v průběhu roku řadu odborných školení. Většina členů je nositeli dýchací techniky a obsluhovateli řetězových ručních motorových pil. Další z odborných školení, které hasiči v plynulých letech absolvovali, jsou základy zdravotnických znalostí v JPO. Ve výbavě každého vozu je lékárna hasiči by měli umět poskytnout první pomoc.

 

Jednotka se pravidelně schází minimálně jednou za měsíc na praktickou odbornou přípravu. V rámci této přípravy si osvojují taktické a technické postupy zdolávání mimořádných událostí. Mimo tohoto se vybraní členové účastní dalších školení, jako je práce s motorovou pilou, lezecké výcviky s další. Zpravidla jednou za dva roky cvičí naše jednotka plnění závěsného hasicího vaku pod vrtulníkem PČR.

vrtule.jpg

Školení JSDH Okrouhlá – plnění závěsného hasícího vaku pod vrtulníkem PČR

Specifikou, kterou má naše jednotka je „předurčenost v rámci ochrany obyvatelstva“ pro Jihomoravský kraj. Naše jednotka je jednou z osmnácti jednotek, které jsou předurčeny a vycvičeny samostatně zasahovat při rozsáhlých mimořádných událostech, například při rozsáhlých povodních. Jednotka má také výbavu na týlovou podporu zasahujících hasičů, které bývá většinou využita při rozsáhlých požárech. Při povolání na tento typ události by měla být schopna se v prvotním okamžiku zajistit týlové zázemí pro 50 osob. Ve výbavě máme stany, lavice a stoly, prostředky na plošné osvícení místa zásahu, prostředky pro přípravu teplých nápojů a stravy. Každým rokem jezdí členové na několikadenní náročný výcvik, který organizuje Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje. V rámci této předurčenosti byla naše jednotka již několikrát nasazena. Poprvé to bylo v roce 2015 na Znojemsku v obci Černín, kde naše jednotka organizovala protipovodňové práce v obci. S místními občany stavěli protipovodňové stěny, utěsňovali kanalizace a vstupy do obydlí a čerpali vodu ze zaplavených prostor. Po krátkém odpočinku byly přesunuty spolu s JSDH Drnovice (okr. Vyškov) do Hrušovan nad Jevišovkou, kde čerpali vodu z ČOV a zamezili tím zaplavení centra města. V roce 2015 byla naše jednotka zapojena do výstavby humanitární základny v obci Poštorná na Břeclavsku. Při dalších zásazích v roce 2015 a 2016 naše jednotka zajišťovala týlové zázemí a vydávání stravy pro jednotky IZS při pátrací akci na Benešovsku a u požáru v Sebranicích.

7019926-okrouhla-hasici-vyroci-defibrilator_galerie-980.jpg

Zařazení JSDH Okrouhlá v obcích JHM a OLK v rámci požárního poplachového plánu a předurčenosti na AED + OOB

 

1. stupeň poplachu  2. stupeň poplachu  3. stupeň poplachu 

Okrouhlá

Benešov

Kořenec

Vratíkov

Hrádkov 

Borotín

Boskovice

Cetkovice

Chrudichromy

Knínice

Ludíkov

Sudice

Suchý

Světlá

Šebetov

Uhřice

Újezd u Boskovic

Valchov

Vanovice

Drválovice

Velenov

Žďárná

Buková (OLK)

Hluboké u Kunštátu

Podolí

Lhota Rapotina

Němčice

Pamětice

Míchov

Holešín

Svitávka

Sasina

Úsobrno

Vážany

Brťov u Velkých Opatovic

Vísky

Repechy (OLK)

Pohora (OLK)

Lipová (OLK)

Protivanov (OLK)

 

 

AED OOB

Okrouhlá

Benešov

Kořenec

Suchý

Vratíkov 

Na území celého JHM

Vysvětlivky:

JHM - Jihomoravský kraj

OLK - Olomoucký kraj

AED - automatizovaný externí defibrilátor

OOB - ochrana obyvatelstva

 

 

Motto:

 

" Sed non verba sed actus..."

" Ne slova ale činy..."