Jdi na obsah Jdi na menu

Sbor dobrovolných hasičů Okrouhlá

x6bvvh3wrpdmm3izlih9uwuovpwip4gdf9zidfzfntd4qy3v-di6kvzknjjutpazhv3ava-w1280.jpg

NĚCO MÁLO Z HISTORIE...z dobové kroniky o našem sboru:

Obec Okrouhlá osadou Melkovem má 105 domů, jichž krytina jest tvrdá. Vesnice jest rozložena na kopci a hlavním zaměstnáním obyvatelstva jest polní hospodářství a živnosti.

Sbor dobrovolných hasičů založen byl r. 1896 p. učitelem Siemonem Karasem, jemuž velmi osobně přispělo obecní zastupitelstvo. Jmenovaný byl také prvním předsedou našeho sboru. Při založení čítal sbor 25 činných členů, potom hned zakoupil čtyřkolovou stříkačku, 120 metrů hadic a 3 žebře v ceně 1680 Kč. Pomocí občanstva a obětavosti členstva se dostalo sboru finanční podpory, takže tím byla dána možnost sbor všestranně vystrojiti a vyzbrojiti, čímž bylo umožněno postaviti se na roveň starším sborům sousedních obcí…Obrazek

Ve vedení sboru od jeho založení vyměnili se následující bratří: ve funkci starosty Simon Karas, Jan Horák, říd. Učitel Ant. Tichý, hostinský Frant. Učeň, krejčí Frant. Němec, Josef Laštůvka a od r. 1928 říd. Učitel Frant. Žilka.

V době světové války ochraňoval sborový majetek nezapomenutelný bratr Josef Švancara, který také s mladým dorostem udržoval a vedl život sboru po celou válku. Zem,řel jako činný člen v r. 1933. Z bratří, kteří odešli do světové války, padli na bojišti Frant. Lizna, Frant. Zemánek. Alois Horák a Ludvík Zemánek. Bratr Josef Konečný byl zajat v Rusku, kde dosud žije.

         V roce 1927 zahájena byla ve sboru činnost samaritánská, kterou po absolvování dvou odborných kursů vedou br. Alois Tlamka a Josef Laštůvka. V roce 1931 uspořádal sbor jubilejní slavnost 35letého trvání sboru, při kteréžto příležitosti odevzdány byly zasloužilým bratřím: Frant. Čapkovi, Aloisu Čížkovi a Josefu Švancarovi čestné diplomy.

Po namáhavé práci a nepřekonatelných překážkách, hlavně finančních, byl v r. 1932 předán obci nově vybudovaný vodovod, jehož nejvíce si váží místní sbor, neboť velmi dobře při požárech se osvědčil.

ObrazekOd svého založení se zúčastnil sbor 10 požárů místních a 45 přespolních a 2 požárů lesních, začež se mu dostalo opravdového uznání.

V poslední době opravil sbor své skladiště, v němž má uloženo veškeré svoje náředí. Dnes čítí sbor 26 činných bratří a jest s to obhájiti nebojácně nejen svou čest, ale i vystoupiti na obranu proti všem nepřátelům hasičstva vůbec.

Do dnešní doby se nám po domech našich spoluobčanů ukrývají historické skvosty z naší minulosti. Obrovskou vzácností jsou dobové fotografie, které se podařilo do dnešní doby uchovat. 

Obrazek

 

Obrazek

 

Taktéž zachovalých členských průkazek zakladatelů našich hasičských tradic si velmi vážíme.

 

ObrazekObrazek

 

Obrazek

 

 

 

Obrazek

SDH Okrouhlá v současné době

V současné době registruje SDH Okrouhlá řádných 98 členů, 57 mužů, 21 žen a 20 dětí.

uvodni-spolecna.jpg

Po oslavě 110. výročí založení SDH Okrouhlá došlo ve výměně ve vedení našeho sboru. Po několikaleté a dobře odvedené práci vystřídal starostu Josefa Nováka ve vedení Jiří Veselý, který pozici starosty vykonává dodnes. Současný výbor SDH Okrouhlá má následující složení

Veselý Jiří  Starosta SDH
Polívka Lukáš Velitel SDH
Kejík Jiří  Jednatel
Tichý Josef Pokladník
Dvořáková Kamila Referentka žen 
Veselá Libuše   
Dvořák Petr  
Andrlík Bohumil  
Tlamka Milan  
Kovář Bohumil  
Kužel Petr Revizor

V roce 2006 SDH Okrouhlá pořídila za významného přispění obce Okrouhlá a spoluobčanů z veřejné sbírky vyšívaný hasičský prapor. Na praporu je vyobrazen obecní znak v hasičském motivu a sv. Florián, patron hasičů.

Kultura a jiné aktivity

Kromě samotné hasičské činnosti přispívají hasiči do kulturního života v obci pořádáním oblíbených společenských a sportovních akcí.

Mezi akce s největší tradicí se řadí Hasičský výlet pořádaný v letních měsících na Výletišti u Pazderny, a hasičský ples pořádaný v lednu v Kulturním domě. V letošním roce se konal 16. ročník Memoriálu Bohumila Andrlíka v požárním sportu jako vzpomínka na zesnulého funkcionáře našeho sdružení. Od roku 2011 byla převzata záštita nad pořádáním Okrouhleckého masopustu spojeného s vepřovými hody a pochováváním basy.

Ve spolupráci s obecním úřadem se podílí sbor na pořádání domácího závodu horských kol, který je součástí seriálu závodů Drahanské vrchoviny. V minulosti se v Okrouhlé uskutečnili i dva závody Českého poháru v horských kolech, kde sbor spoluzajišťoval pořadatelskou činnost. Pro děti bývá uspořádán dětský den a branný závod v požárních hlídkách. Každoročně již s několika letou tradicí hasiči pomáhají našemu partnerskému sdružení „Sportuj s námi“ s organizací Běhů za sedmizubým hřebenem v Boskovicích a Půlmaratonem Moravským krasem v Blansku.

Finanční výtěžky z uvedených akcí jsou hlavním příjmem sdružení, díky kterým je zajištěn bezproblémový chod sboru, nutné investice do majetku sboru, odměny členům při životních jubileích a podobně.

 

Soutěže a sportovní družstva

Založení sportovního družstva se datuje k roku 2010. Zakládající členové byli Polívka Lukáš, Polívka Kamil, Horák Jiří, Horák Petr, Pukl Luděk ml., Vít Vojtěch a Polák Viktor. V průběhu let se družstvo rozšířilo o další členy a to Víta Jiřího, Konečného Petra, Šindelky Ondřeje, Poláka Petra a Štarmana Michala.

Nejlepší dosažené výsledky sportovního družstva byly za poslední roky opakované vítězství v I. kole požárního sportu (okrsková soutěž), 1. místo v II. kole požárního sportu v Blansku (okresní kolo) s postupem do krajské soutěže, kde získali 4. místo. Dobré výsledky získávají naši sportovci i v rámci Blanenské a Prostějovské ligy. Za zmínku stojí dvakrát vybojované 10. místo celkového hodnocení na Velké ceně Prostějovska. Členové sportovního družstva nejen po celý rok jezdí po soutěžích, ale pravidelně se zúčastňují i tréninků a jezdí na nejrůznější sportovní soustředění. Všichni členové sportovního družstva se aktivně zapojují do dění celého sboru.

V roce 2014 byla pro potřeby všech sportujících dětí, žen i mužů vybudována za přispění obce a našeho sboru travnatá sportovní dráha u fotbalového hřiště.

dsc_0217.jpg

Soutěžní družstvo mužů – Blanenská liga