Jdi na obsah Jdi na menu

Jako zdroje vody pro hašení požárů jednotkami požární ochrany se využívají především vnější odběrná místa. Technické požadavky na vnější odběrná místa jsou upraveny českými technickými normami.

 

V praxi se ale můžeme setkat s tím, že některá vnější odběrná místa nelze použít pro odběr vody v případě požáru. Důvodem může být jejich nefunkčnost, malá vydatnost či změny ve vybavení a provedení požární techniky.

 

 

ObrazekPrávní předpisy v České republice ukládají povinnost krajům vydat nařízení, kterým se stanoví zdroje vody pro hašení požárů na území kraje. Obce zajišťují zdroje vody pro hašení požárů na území obce. Avšak přístup jednotlivých krajů a obcí k problematice zajištění zdrojů požární vody je rozdílný. Jednou z povinností obcí je tyto zdroje požární vody v rámci svého katastrálního územní několikrát do roka kontrolovat a ověřovat jejich použitelnost a správnou funkčnost.

 

Obrazek

 V naší obci se této povinnosti ujali hasiči respektive zásahová jednotka hasičů obce. Při kontrole byly vyčištěny podzemní hydranty od naplavených usazenin, u některých byla prověřena jejich funkčnost a dále byly ověřeny některé kritické místa ze strany průjezdnosti cisternovou automobilovou stříkačkou. Z kontroly bude v nejbližší době vyhotovena zpráva a předána na vedení obce.