Jdi na obsah Jdi na menu

Kategorie jednotek

Jednotky požární ochrany se pro účely plošného pokrytí dělí do následujících šesti kategorií. JSDH Okrouhlá spadá do kategorie JPO III

 

JPO I

 

Jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci.

 

Poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti.

 

V místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce.

 

Doba výjezdu z místa dislokace do 2 minut.

 

Provádí zásahy i mimo katastrální území obce, v níž jsou dislokovány.

 

JPO II

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

 

Doba výjezdu z místa dislokace do 5 minut.

 

Dělí se dále do dvou podkategorií: JPO II/1 a JPO II/2. V prvním případě zabezpečuje jednotka výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu, ve druhém případě zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu

 

Provádí zásahy i mimo katastrální území obce, v níž jsou dislokovány.

 

JPO III

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.

 

Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut.

 

Dělí se dále do dvou podkategorií: JPO III/1 a JPO III/2. V prvním případě zabezpečuje jednotka výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu, ve druhém případě zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu

 

Provádí zásahy i mimo katastrální území obce, v níž jsou dislokovány.

 

JPO IV

 

Jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou.

 

Poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody

 

Provádí zásahy převážně v areálu podniku, v němž jsou dislokovány.

 

JPO V

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu.

 

Zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel do 200.

 

Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut.

 

Provádí zásahy převážně v katastru obce, v níž jsou dislokovány.

 

JPO VI

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou.

 

Poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody.

 

Provádí zásahy převážně v areálu podniku, v němž jsou dislokovány.

 

Nezařazené

 

Jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka sboru dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V. Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu v poplachových plánech.