Jdi na obsah Jdi na menu

Výcvik nositelů dýchací techniky

14. 2. 2009

Nejen při požáru bytu či garáže je nutné chránit hasiče před otravou zplodinami hoření, které vznikají zpravidla nedokonalým hořením, hořením plastů, průmyslových hnojiv, nebezpečných látek, kabelů a podobně. S tímto nebezpečím se tedy řečeno  zjednodušeně můžeme potkat u každého typu požárů. Toto nebezpečí bylo v minulosti velmi podceńováno. V současné době se ale jeví jako nutnost ochrany hasiče před toxickými zplodinami hoření jako prioritní záležitost. Jako ochranný prostředek pro hasiče se převážně používají vzduchové dýchací přístroje. Na trhu a ve výbavě jednotek se objevuje několik typů. U JSDH obcí (alespoň v našem okolí) je nejvyužívanější vzduchový dýchací přístroj značky SATURN. Každý dobrovolný hasič, který využívá dýchací přístroj musí nejprve absolvovat odborný kurz "Nositel dýchací techniky (NDT - 16)" v rozsahu 16 hodin. Tyto kurzy zpravidla pro dobrovolné hasiče organizují HZS krajů. Pro hasiče, tedy nositele dýchací techniky ale absolvováním kurzu výcvik nekončí. Vzhledem k tomu, že každé nasazení hasiče u požáru v dýchací technice je velmi rizikové, je nutné, aby hasiči obsluhu tohoto ochranného prostředku znali perfektně. I z tohoto důvodu je tedy nutné s dýchacím přístrojem cvičit a to minimálně 1 krát za 3 měsíce. Tolik nám ukládají předpisy PO.  Výjimku v pravidelném vynošení dýchacího přístroje tvoří použití u zásahu....ale to je na delší debatu.Obrazek

Můžeme si položit otázku, jak správně koncipovat výcvik v rámci jednotky. Na tento výcvik se totiž můžeme dívat z několika pohledů. U nás v jednotce začátek každého výcviku, pokud se nejedná o taktické nebo prověřovací cvičení, je zopakování teoretických  znalostí. Před výcvikem tedy osoba pověřená vedením této odborné přípravy zopakuje postup použití DP respektive postup tzv. laidské kontroly. Dále cvičící seznámí s naplánovaným postupem odborné přípravy. Každá jednotka má jiné možnosti  kde, jak a s čím cvičit. V naší jednotce při těchto výcvicích improvizujeme. V minulosti jsme využili například sklepení kulturního domu v naší obci, kde jsme se snažili procvičit některé zásady při zásahu ve sklepních prostorech. Pro potřeby nácviku záchrany osob jsme zase využili prostory naší požární zbrojnice. V zimních měsících jsme pro změnu postavili tzv. "opičí dráhu" na sále v kulturním domu a zkoušeli jsme spotřebu vzdušin jednotlivých hasičů při fyzické zátěži. Každým rokem také nabízí OUPO v Brně možnost výcviku pro dobrovolné hasiče v protiplynovém polygonu. Tímto výcvikovým zařízením prošli postupem času všichni nositelé dýchacích přístrojů  v naší jednotce.Obrazek

V letošním roce máme naplánováno několik akcí. O těchto výcvicích Vás budeme v průběhu roku informovat (nemůžeme na sebe hned  vykecat všechno:-)) ).

 

Nutno ale na závěr podotknout, že výcvik v dýchacích přístrojích se nesmí brát na lehkou váhu...chceme totiž zachraňovat  a ne být zachraňováni...A jak se říká...těžko na cvičišti...lehko na bojišti....!!!? 

 

Obrazek