Jdi na obsah Jdi na menu

Seznámení s VÚ Březina

10. 3. 2013

Dnes proběhla prohlídka vojenského újezdu Březina, kam by v případě velkého požáru mohla být naše JSDH vyslána. Prohlídku vedl pan Hanák z Vojenské hasičské jednotky. Nikdo z nás neměl představu, jak je tento vojenský prostor velký a orientace v něm je složitá. Během prohlídky nám byly představeny riziková místa, kde byly v minulosti velké požáry, dále příjezdové trasy, shromažďovací místa a zdroje požární vody. 

Více o vyškovské vojenské hasičské jednotce naleznete na:

http://vhjvyskov.tym.cz/vhj/UVODEM.html
 

 

dscn0288.jpg

Obr.č.1: Věž STŘÍBRNÁ

 

 

dscn0301.jpg

 Obr. č.2: požární pás pro zabránění šíření požáru

 

dscn0300.jpg

 Obr. č.3: Památník VÍTĚZNÁ - vybudován za II.sv. války, po válce zničen

 

 K obr. č. 3:

VVP Dědice je známo mnohými unikátními objekty, jeden však minimálně svou polohou nad ostatní vyčnívá. Tímto objektem je známý památník Viktorie, neboli Vítězná. Ačkoliv se její účel zná být jasný, při bližším zamyšlení není tento zcela zřejmý. Dle některých autorů sloužil pomník jako symbol brzkého vítězství vojsk Třetí říše, na němž byla na tabulích cti vytesána jména těch nejvýznamnějších německých vojevůdců a u kterého symbolicky začínala a končila všechna větší cvičení v Truppenübungspaltz Wischau. První tvrzení o tabulích cti nelze vyvrátit ani potvrdit, faktem je, že na obelisku jsou v jeho spodní části na každé ze čtyř stran jasně vidět obdélníkové vpadliny. Zda v nich skutečně kdysi byly zasazeny tabule cti, se v současnosti nedá s jistotou tvrdit. Druhou tezi o zahajování a ukončování větších cvičení pod Vítěznou lze celkem spolehlivě vyvrátit. Prostor kolem Vítězné neumožňuje shromáždění většího počtu vojáků, natož pak při nástupech a seřazování – ze všech stran je pod Vítěznou prudký svah. Dalším argumentem pak může být fakt, že velká cvičení probíhala i jinde v prostoru, v poměrně velkých vzdálenostech a tak by bylo seskupování vojáků u Vítězné značně časově náročné, nehledě na to, že objekt plnil i funkce běžné pixle, a to ovládání terčů. Dalším účelem však také mohla být funkce orientační – tzn. že byl pomník v podstatě jen další nástavbou usnadňující orientaci a sloužící jako orientační bod v členitém prostoru. Je však velmi nepravděpodobné, že by byl budován takto nákladný a okázalý pomník. Celkově se tedy dá konstatovat, že Vítězná plnila několik funkcí najednou. Mimo ovládání terčů ve spodních místnostech pozorovatelny a orientační funkce zastávala především funkci pozorovatelny pro vysoké německé důstojníky a funkci pomníku, symbolu vítězství tehdejšího nacistického Německa.

592-1.jpg

594-3.jpg

596-5.jpg