Jdi na obsah Jdi na menu

Funkce a značení hasičů u zásahu

Hasiči u zásahu plní různé funkce, které jsou dány jejich odborností. V rámci jedné jednotky SDH (dále jen JSDH) se rozlišují zejména následující hlavní funkce:

  • Velitel jednotky: Je jediný v daném JSDH, má na povel celou jednotku.
  • Velitel družstva: Může jich být víc. Zasahující jednotka musí mít mezi sebou alespoň jednoho velitele (je jedno, jestli velitele jednotky, nebo velitele družstva).
  • Strojník: řídí auto, obsluhuje čerpadlo.
  • Hasič: Ostatní členové jednotky.

Každý hasič může mít navíc různé kurzy a specializace, např. školení na práci s motorovou a rozbrušovací pilou, nositel dýchací techniky, "paramedik", apod. Na rozdíl od výše uvedených funkcí nejsou vetšinou tyto konkrétní specializace nijak speciálně vyznačeny. 

Protože u události zasahuje většinou několik jednotek, je nutné dále rozlišovat hasiče z pohledu velení u zásahu. Zejména se rozlišuje velitel zásahu (jeden z velitelů zasahujících jednotek, většinou se jedná o velitele hasičského záchranného sboru ČR). 

Existují různé způsoby rozlišení zasahujících hasičů. Následující text přináší jejich přehled.

1. Funkční značení na výložkách

Následující tabulka ukazuje hodnostní značení, které se nosí nejčastěji na pracovních stejnokrojích (tzv. PS II). Tyto stejnokroje se používají pouze při výcviku nebo při technických zásazích. U ostatních událostí se používají zásahové oděvy, na nichž toto označení chybí a hasiči se rozlišují jinak (viz dále).

Hasič: Starší hasič po 3 letech
členství v jednotce):
Strojník:  
[hasic] [starsi hasic] [strojnik]

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Velitel družstva:

 

 

Technik:

[technik]

 

 

 

 

Velitel družstva,
zástupce velitele jednotky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velitel jednotky:

 
[velitel druzstva] [zastupce velitele jednotky] [velitel jednotky]  

  

2. Rozlišení pomocí reflexních vest

Obecně mohou hasiči při své práci používat oranžové reflexní vesty, např. pokud pracují na frekventované silnici. Tyto vesty jsou buďto bez nápisu, nebo s nápisem HASIČI. Kromě toho ale vesty slouží i k rozlišení funkcí z pohledu velení. Velitel zásahu má proto vždy vestu s nápisem "VELITEL ZÁSAHU". Velitel jednotky by měl mít vestu s nápisem "VELITEL JEDNOTKY" apod.

 

3. Rozlišení na zásahových přilbách

Od roku 2009 se používá značení funkcí pomocí barevných pruhů na zásahových přilbách. Protože je tento způsob značení poměrně nový a vyžaduje technickou úpravu (polepení) přileb, tak zdaleka ne všechny jednotky toto značení používají. Dá se ale předpokládat, že se postupem času stane standardem. 

znaceni prileb znaceni prileb

Barevný pruh by měl na levé straně obsahovat název jednotky a na pravé straně příjmení a první písmeno jména hasiče. Hasiči, kteří absolvovali minimálně střední zdravotnickou školu, případně kurz „Řidič dopravy nemocných a raněných“, mohou používat jako označení hasiče se zdravotnickým vzděláním samolepící znak „modrá hvězda života“.

Pokud to konstrukce přilby umožňuje, je možné u velitelských funkcí použít jako doplněk tohoto označení také čelní štítek v barevném provedení shodném s barevným provedením pásu. U ostatních funkcí je možné použít čelní štítek v barevném provedení černém nebo zlatém.

Barevné označení se liší u hasičského záchranného sboru ČR a u jednotek dobrovolných hasičů, viz následující tabulka:

Příslušníci HSZ ČR
Funkce barva pásu barva písma
do velitele družstva stříbrná černá
velitel družstva modrá bílá
velitel čety červená bílá
Příslušníci jednotek SDH obcí a podniků a zaměstnanci HZS podniků
Funkce barva pásu barva písma
do velitele žlutá černá
velitel (družstva, jednotky) oranžová černá